Klub

U okviru sportskog društva "Vazduhoplovac", 13.10.1973. godine komanda RV i PVO osnovala je karate sekciju, koja je u to vreme radila u sklopu Karate kluba "Mladost" iz Zemuna. Prvi trener karate sekcije bio je Pandurov Veselin. Od 1976. godine sekcija radi pod rukovodstvom trenera Bogdanović Miomira, a od 1977. trenerski posao preuzimaju Subotički Siniša i Štiklica Lenko. Na osnivačkoj konferenciji 13.02.1979. godine sekcija je dobila status karate kluba. Klub tada broji oko 80 članova, a radom rukovodi Uprava kluba, čiji je prvi predsednik Mladenović Blagoje. Od tada, pa do danas, klubom je upravljao sadašnji predsednik kluba Svetozar Rodić. Od tada, pa do septembra 2016, nalazili smo se u fiskulturnoj sali Doma Vazduhoplovstva u Zemunu. Od septembra 2016. godine klub se preselio u najmoderniji sportski centar u zemlji, SC Master. Duh prijateljstva, zajedništva i pripadnosti timu provejava u našem klubu već preko 40 godina, negujući tradiciju kluba koji je ne samo obučavao više hiljada članova karate veštini, već ih i pravilno vaspitavao.

Zahvaljujući kvalitetu rada i reputaciji jedne od najboljih karate škola u zemlji, možemo se pohvaliti ovako dugim trajanjem.

Klub je iznedrio veoma mnogo takmičara i državnih reprezentativaca, koji su kasnije postali istaknuti treneri, sudije, funkcioneri Karate Saveza... Teško je prebrojati sve medalje koje su takmičari našeg kluba osvojili na Prvenstvima i Kupovima Beograda, Srbije, Jugoslavije, Balkana, Evrope, Sveta, ali po našoj evidenciji taj broj prelazi 2500 medalja.

"Vazduhoplovac" je član regionalnog karate saveza - Karate saveza Beograda od samog njegovog osnivanja 1979. godine, a od 2005. godine, kada je Karate savez Beograda preimenovan u Beogradski karate savez. Od 2011. registrovan je kao sportsko udruženje kod Ministarstva omladine i sporta, kao i u Agenciji za privredne registre pod brojem BS1211/2011

Skupštinu kluba čine svi ravnopravni članovi kluba. Upravni odbor sačinjava 5 članova, a Nadzorni odbor 3 člana. Strukturu članova čini 45 redovnih članova i 4 počasna člana. U klubu radi 1 sportski stručnjak (menadžer) i 3 stručnjaka u sportu (diplomirani profesori fizičke kulture i viši treneri sporta).

 

Predsednik kluba je Svetozar mr Rodić. Glavni trener je Ivan Rodić 5DAN, treneri za kate su Ivan Rodić 5DAN i Simonida Radojević 2DAN, a trener za borbe je Aleksandar Danilović 1DAN.

Sistem treninga je definisan prema individualnim željama i potrebama vežbača na tri nivoa:

rekreativni: koji za cilj ima poboljšanja psihofizičkih sposobnosti i promovisanje zdravog načina života

korektivni: otklanjanje deformiteta stopala, kičme, grudnog koša i lošeg držanja, kao protivteža lošem "sedećem" načinu života

takmičarski: učešće u sistemu takmičenja prilagođenom uzrastu, u kome se razvija samopouzdanje, upornost u dostizanju ciljeva i dobijanje nagrada za uloženi trud.

Primarni cilj naših trenera, bivših vrhunskih takmičara - reprezentativaca, je da kod članova kluba razviju samopouzdanje, poštovanje i samodisciplinu. Želimo da negujemo duh zajedništva, međusobnog poštovanja i podrške, sa ciljem da Klub u srcima njenih članova bude druga porodica. To se postiže kroz maksimalno uvažavanje specifičnih otreba svakog sportiste, bilo rekreativca ili takmičara.

Vežbanje u manjim grupama, kakvo mi primenjujemo, upravo omogućava ovakav individualan pristup. Trenažni ciklus je strogo doziran, kontrolisan i programiran da bude prilagođen članu, kao takmičaru ili rekreativcu, tako da krz igru i zabavu bude usmereno ka postizanju vrhunskih rezultata u školi, životu i sportu.

Članovi Federacija
skf ekf  fbk bks